Szczegółowe warunki oferty "strona za 300 zł"

Warunki korzystania z promocji:

 • Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej na realizację strony internetowej w kwocie 300 zł netto jest zakupienie usługi hostingu w pakiecie z usługą wykonania strony
 • Koszt hostingu to 300 zł netto na /rok. 
  Po upływie roku usługę hostingu można przedłużyć na kolejne lata w cenie 300 zł netto /rok
 • Nieprzedłużenie usługi hostingu skutkuje usunięciem strony oraz skrzynek email z serwera 
  dodatkowo klient może zakupić Domenę (adres strony) z końcówką: .pl .com.pl., .eu w cenie 100 zł / netto / rok
 • Po upływie roku domenę można przedłużyć na kolejne lata, koszt przedłużenia domeny 100 zł netto / rok
 • Istnieje możliwość podłączenia domeny wskazanej przez klienta w kwocie 100 zł netto (o ile nie ma przeciwwskazań technicznych)  

 

Warunki rozpoczęcia współpracy 

 • Dostarczenie materiałów niezbędnych do stworzenia strony internetowej w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.
 • Uiszczenie opłaty za Hosting w kwocie 300 zł netto / rok (369 zł brutto) oraz opcjonalnie Domenę w kwocie 100 zł netto / rok (123 zł brutto) w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 • W ramach Oferty promocyjnej klient otrzymuje usługę wykonania strony www do 5 podstron w kwocie 300 zł netto (369 zł brutto). Strona zawiera funkcjonalności takie jak opisy, elementy graficzne, formularz kontaktowy, galeria zdjęć, mapa dojazdu. 
  Strona dostosowana jest do większości urządzeń mobilnych – jest responsywna
 • Klient otrzyma konto do zarządzania treścią na stronie – umożliwiające samodzielną zmianę tekstów oraz zdjęć 
  Opcjonalnie inne funkcjonalności są płatne dodatkowo zgodnie z ofertą na stronie  www.nowe-strony.pl. Dostęp do edycji treści i samodzielnego dokonywania zmian na stronie 
 • Usługa hostingu zawiera: miejsce, gdzie będą przechowywane pliki strony o wielkości do 2 gb. 3 adresy skrzynek e-mail (pojemność do 2GB wspólnie ze stroną www) 

 

Szczegółowe warunki oferty: 

 • Klient może zrezygnować ze współpracy w każdym momencie trwania umowy
 • Rezygnacja z umowy nie powoduje dodatkowych kosztów.
  Klient akceptuje, iż przypadku rezygnacji z umowy opłaty nie są zwracane, 
  Po rezygnacji pliki strony oraz poczty e-mail zostaną usunięte z serwera
 • Klient może wnioskować o wydanie plików strony w celu przeniesienia ich na inny serwer, co wiąże się z opłatą w kwocie 1000 zł / netto. Wniosek o wydanie plików musi być zgłoszony droga mailową na adres biuro@nowe-strony.pl nie później niż 14 dni przed okresem zakończenia umowy. 

 

Opłaty i terminy 

 • Opłata za hosting i domenę jest płatna “z góry” przed rozpoczęciem pracy.
 • Po wykonaniu usługi stworzenia strony klient otrzyma fakturę proforma, którą zobowiązany jest zapłacić w terminie do 3 dni od daty wystawienia.

 

Odstąpienie od umowy

 • Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
 • Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Umowa może zostać rozwiązania w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia prawa przez klienta np. 

 • poprzez wstawianie na stronie treści zakazanych przez prawo polskie
  masowe wysyłanie korespondencji za pomocą skrzynki e-mail (spam)
 • wysyłanie treści zakazanych za pomocą skrzynki mailowej 
  W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym opłaty nie są zwracane
 • umowa może zostać rozwiązana przez Kreacyjna Joanna Lewandowska w przypadku braku współpracy oraz kontaktu ze strony klienta (nieodbieranie telefonów, nieopisywanie na e-mail, brak odpowiedzi), w takiej sytuacji opłaty za hosting i domenę nie są zwracane.
Strona internetowa za 300 zł